Kontakt
Tel: 0905 709 321
Email: ocmustie@ocmustie.sk
Adresa:
Oravské centrum mládeže
Ústie nad Priehradou 1
028 01 TRSTENÁ
Číslo účtu: 2629032586/1100
Fotogaléria

   


Hlavná stránka » Dobrovoľníctvo » Dobrovoľnícka služba v centre
Dobrovoľníctvo
Photo One

    Plný chod centra si vyžaduje ľudí, ochotných pracovať. O činnosti spojené s chodom centra sa u nás starajú hlavne dobrovoľníci spolu s pracovníkmi centra.

Čo to znamená v praxi?
        => starostlivosť o „materiálnu“ oblasť – údržba domu, rôzne domáce práce, pomoc v kuchyni, príprava a upratovanie izieb, údržba záhrady, výpomoc pri administratíve a iné príležitostné práce
        => vedenie systematickej voľnočasovej činnosti pre deti a mládež – organizovanie krúžkov, výletov, športových podujatí, pomoc pri rôznych iných mládežníckych akciách
        =>jednorázových aktivít centra – prednášky, katechézy, duchovné obnovy, slávenie kresťanských sviatkov, víkendovky, školenia a výcviky pre mladých v oblasti sociálnych zručností a psychológie osobnosti a pod.
        => všetko, k čomu Boží Duch povoláva

Dobrovoľnícky program však nie je len o práci. Pevnou, neodmysliteľnou a rovnako dôležitou súčasťou je kresťanské formovanie osobnosti.

Každý dobrovoľník je pre naše centrum darom, za ktorý sme vďačný a za ktorý cítime veľkú zodpovednosť. Konkrétnym prejavom toho je pre každého dobrovoľníka pripravená strava, ubytovanie, duchovný a vzdelávací program a vreckové podľa dohody.

Profil dobrovoľníka:
        => vek od 18 – 30 rokov
        => fyzické a duševné zdravie
        => flexibilita, zmysel pre zodpovednosť, ochota žiť bez luxusu a intenzívne pracovať pre deti a mladých
        => túžba žiť s Kristom a pre Krista, prehlbovať svoju osobnú vieru v každodennom živote

< Späť

^ Hore


Dobré akcie
Projekty
Logá sponzorov