Kontakt
Tel: 0905 709 321
Email: ocmustie@ocmustie.sk
Adresa:
Oravské centrum mládeže
Ústie nad Priehradou 1
028 01 TRSTENÁ
Číslo účtu: 2629032586/1100
Fotogaléria

   


Hlavná stránka » Program akcií » Čo bolo » Inšpiratívny večer
Inšpiratívny večer

„Boží dar zostáva so spravodlivými, takže čo podnikne, vždy sa stretne so zdarom.“(Sir 11,17)

 

Na Slovensku prežívame v tomto čase Jubileum príchodu sv. Cyrila a Metoda ako našich vierozvestov a 11. októbra 2012 vyhlási Sv. Otec Benedikt XVI. v Katolíckej Cirkvi Rok viery. Má to byť pre každého kresťana čas nájdenia či obnovenia osobného vzťahu s Trojjediným Bohom, aby rástol vo svojej identite milovaného a vykúpeného Božieho dieťaťa a zároveň na svojom mieste uprostred sveta budoval Božie kráľovstvo.

Photo One

V sobotu 6. októbra 2012 sa v Námestove stretlo niekoľko desiatok oravských podnikateľov a živnostníkov. Stretnutie iniciovalo občianske združenie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v rámci série podujatí s názvom Inšpiratívny večer. "Cieľom inšpiratívnych večerov je nechať sa inšpirovať v tom, čo robíme a čím žijeme, k novým veciam, novým pohľadom, novému nadšeniu," hovorí Branislav Kožuch, predseda združenia. "Máme za sebou dve stretnutia zamerané na motivovanie mladých ľudí k aktívnemu postoju voči životu, aby nielen pasívne prijímali to, čo život prinesie." Sobotné stretnutie nieslo názov Nový svet podnikania a hlavný hosť prof. Ján Košturiak v ňom hovoril o základoch budovania tohto nového sveta - osobnom charaktere podnikateľa a toho, kto chce podnikať. "Tento svet začína v mojom srdci, v mojej rodine, mojej firme, a tu rozhodujem o tom, na akých princípoch bude stáť. Do akej miery ľudia uznávajú také základné princípy ako sú poctivosť, spravodlivosť, súdnosť, čestnosť, úprimnosť a dôvera, a budú podľa nich harmonicky žiť, do takej miery budú na ceste k prežitiu a stabilite. Vzdialenie sa týmto princípom znamená rozpad a deštrukciu," takto vyjadril Branislav Kožuch hlavné posolstvo stretnutia.
Ďalší Inšpiratívny večer bude už túto nedeľu v Dome kultúry v Trstenej a hosťom bude kapela eSPé, aby aj jej členovia svojimi životnými príbehmi inšpirovali mladých na Orave k využívaniu talentov, ktoré v sebe nosíme. 

< Späť

^ Hore


Dobré akcie
Projekty
Logá sponzorov