Kontakt
Tel: 0905 709 321
Email: ocmustie@ocmustie.sk
Adresa:
Oravské centrum mládeže
Ústie nad Priehradou 1
028 01 TRSTENÁ
Číslo účtu: 2629032586/1100
Fotogaléria

   


Hlavná stránka » Program akcií » Čo bolo » Škola Biblie - 1.víkend
1. víkend - Základné otázky o Biblii
Photo One

Počas prvého víkendu prednášal ThLic. Peter Nákačka, riaditeľ Katolíckeho biblického diela na Slovensku.

Hovorilo sa o dôležitých základoch biblickej teológie – ako je to vlastne s Bibliou ako knihou, ktorá si nárokuje autoritu pravdy a života, ako vznikali biblické texty, v čom všetko má Biblia pravdu, … Bez položenia týchto otázok a hlavne hľadania a nájdenia odpovedí na ne sa dá len ťažko orientovať v samotnom biblickom texte.

Fotografie nájdete na www.skolabiblie.sk 

< Späť

^ Hore


Dobré akcie
Projekty
Logá sponzorov