Kontakt
Tel: 0905 709 321
Email: ocmustie@ocmustie.sk
Adresa:
Oravské centrum mládeže
Ústie nad Priehradou 1
028 01 TRSTENÁ
Číslo účtu: 2629032586/1100
Fotogaléria

   


Hlavná stránka » Centrum prijatia » Poradenstvo
Centrum prvého kontaktu

Súčasťou služieb Oravského centra mládeže je aj Centrum prvého kontaktu primárnej protidrogovej prevencie (CPK). 

 

Náplňou práce CPK je:

1. primárna prevencia - ako povzbudenie a podpora žiť zdravým životným štýlom

2. poradenstvo - ako pomoc pre riešenie krízových životných situácií

 

Zámerom založenia a práce CPK je rozbehnúť a udržať pri „živote“ náš celoročný systematický program „aktívnej“ primárnej prevencie Cool Life. Cool Life je život bez drog, alkoholu, cigariet, a predsa život plný života, život, čo sa oplatí žiť, život, ktorý nie je „druhotný, či druhoradý“, ale je životom v prvých líniách. Veríme, že život môže byť COOL... aj bez toho, aby sme sebe, či druhým ubližovali. A takýto cool život nie je vecou náhody, ani šťastia, ale výsledkom nášho rozhodnutia. Všetci sme zodpovední za to, čo robíme a tiež za to, čo nerobíme. Touto osvetovou kampaňou chceme ľudí povzbudiť k zdravému životnému štýlu, k životu bez drog, k práci na sebe, k rozvíjaniu svojich talentov... skrátka k žitiu COOL LIFE. Našou snahou je povzbudiť všetkých, ktorí si volia zdravý životný štýl a majú chuť na sebe pracovať.

< Späť

^ Hore


Dobré akcie
Projekty
Logá sponzorov