Kontakt
Tel: 0905 709 321
Email: ocmustie@ocmustie.sk
Adresa:
Oravské centrum mládeže
Ústie nad Priehradou 1
028 01 TRSTENÁ
Číslo účtu: 2629032586/1100
Fotogaléria

   


V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Viac informácií o aktuálnych aktivitách, podujatiach, ponukách pre mladých ako aj informácie pre tých, ktorí nás chcú podporiť svojimi 2% z dane nájdete na www.ozviac.sk

Duchovné cvičenia o rodine - voľný termín

Spišský diecézny biskup, na základe synodálnych ustanovení Druhej synody Spišskej diecézy, odporúča a dáva do pozornosti veriacim možnosť vykonať si duchovné cvičenia v Ústí nad Priehradou. Ide o možnosť niekoľkodňového duchovného sústredenia, modlitby a rozhovorov na tému rodiny. Duchovné cvičenia vedú pátri jezuiti.

Najbližší voľný termín je 30. máj - 1. jún 2014.

Detailné informácie s možnosťou prihlásenia nájdete v menu Duchovné cvičenia o rodine. 

Letná škola biblických jazykov

 

Katolícka univerzita v Ružomberku organizuje tretí ročník
Letnej škoLy jazykov BiBLie 2014
• Kurz hebrejčiny pre začiatočníkov s časovou dotáciou 75 vyučovacích hodín (5 hodín denne, pondelok – piatok) v termíne 16. júna – 4. júla 2014 • Kurz gréčtiny pre začiatočníkov s časovou dotáciou 75 vyučovacích hodín (5 hodín denne, pondelok – piatok) v termíne 16. júna – 4. júla 2014
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 1. júna na adrese: lsjb2014@centrum.sk Viac informácií na: www.ku.sk

Katolícka univerzita v Ružomberku organizuje tretí ročník Letnej škoLy jazykov BiBLie 2014

Kurz hebrejčiny pre začiatočníkov s časovou dotáciou 75 vyučovacích hodín (5 hodín denne, pondelok – piatok) v termíne 16. júna – 4. júla 2014

Kurz gréčtiny pre začiatočníkov s časovou dotáciou 75 vyučovacích hodín (5 hodín denne, pondelok – piatok) v termíne 16. júna – 4. júla 2014

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 1. júna na adrese: lsjb2014@centrum.sk Viac informácií tu.

Ponuka

ponuka

Kalendár udalostí
Čo bude

Čo bolo

 

TV LUX


Dobré akcie
Projekty
Logá sponzorov