Kontakt
Tel: 0905 709 321
Email: ocmustie@ocmustie.sk
Adresa:
Oravské centrum mládeže
Ústie nad Priehradou 1
028 01 TRSTENÁ
Číslo účtu: 2629032586/1100
Fotogaléria

   


Hlavná stránka » Centrum prijatia
Centrum prijatia

„...čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných...“ (porov. 1Kor 1,27) alebo „bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.“ (porov. 1Kor 2,4n.) Tieto slová nám dávajú povzbudenie do tejto našej služby. 

Od roku 2008 sa snažíme pomáhať mladým ľuďom, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie. Začali sme spoluprácou s Komunitou Cenacolo, aby sme pomohli mladým ľuďom v ich životných zlyhaniach – závislosti, bezdomovectvo, asociálne správanie, ... Naša pomoc spočíva v tom, že ponúkame základné poradenstvo – čo robiť, kde hľadať pomoc, ..., pomáhame týmto mladým (ale nielen mladým) rozhodnúť sa riešiť svoj problém, sprostredkúvame prvý kontakt s komunitou im aj ich rodinám, ponúkame sprevádzanie v čase prípravy na vstup do komunity, či už formou návštev a spoločných stretnutí, alebo tým, že takýto mladý človek prechodne býva s nami v centre a žije s nami našu komunitu.

Pokračovali sme tým, že sa každý utorok večer spoločne so všetkými, ktorí majú záujem, modlíme za závislých a tých, ktorí nevedia zdravo riešiť svoje ťažkosti. Orava tento duchovný boj potrebuje a tu začína každá ďalšia pomoc.

A dnes pokračujeme tým, že sa centrum otvára pre mladých v kríze ešte viac a stáva sa Domom prijatia, kde každý mladý, kto je v životnej kríze, môže prechodne s nami žiť to, čo sa snažíme žiť my sami.  Na to, aby sme pomáhali, nemôžeme čakať, kým budeme dokonalí, lebo aj to málo, čo máme a sme, môže niekomu pomôcť.

< Späť

^ Hore


Dobré akcie
Projekty
Logá sponzorov